Założenia Projektu

Email Drukuj PDF

Projekt pod nazwą „Technika i nowoczesność-promocja gospodarcza Południowego Mazowsza” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku biznesowego Mazowsza oraz Radomia, a także podkreślenie atrakcyjności inwestycyjnej jako miasta przyjaznego dla inwestorów i nowych technologii. Projekt skierowany jest do 10 firm z siedzibą na terenie byłego województwa radomskiego.

W ramach Projektu Beneficjent zapewnia:

  • udział w międzynarodowych targach Hannover Messe 2012, trwających od 23-27 kwietnia 2012, w ramach którego Beneficjent pokrywa koszty wynajmu powierzchni targowo-wystawienniczej oraz projektu i budowy wspólnego stoiska wystawienniczego;
  • udział w międzynarodowych targach ITM Poznań 2012 trwający od 29 maja do 1 czerwca 2012, w ramach którego Beneficjent pokrywa koszty wynajmu powierzchni targowo-wystawienniczej; projektu i budowy wspólnego stoiska wystawienniczego; transportu Uczestników projektu i materiałów wystawienniczych oraz zakwaterowania Uczestników projektu;
  • stworzenie Strony projektu, zawierającej między innymi dane o Projekcie i jego Uczestnikach oraz informacje o ofertach inwestycyjnych regionu radomskiego.

W związku z udziałem Uczestnika w imprezie wystawienniczej Beneficjent zapewnia wykorzystanie powierzchni wystawienniczej o wymiarach 105 m2.

W ramach udziału w imprezie wystawienniczej Beneficjent zapewnia uczestnikom wspólne stoisko wystawiennicze, w skład którego wejdzie:

  • powierzchnia o tych samych parametrach dla każdego z Uczestników projektu, której lokalizacja w granicach stoiska przydzielona zostanie w drodze jawnego losowania;
  • wspólne zaplecze socjalne wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  • niezbędne umeblowanie, gabloty, półki, podesty, oświetlenie i inne niezbędne elementy stoiska;
  • oznakowanie stoiska poprzez umieszczenie logotypów uczestników oraz Gminy Miasta Radomia;
Wartość projektu: 1007164,99 PLN
Dofinansowanie UE: 499956,70 PLN
Środki Gminy Miasta Radomia: 507208,29 PLN
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.