Wspólna promocja

Email Drukuj PDF

10 radomskich  przedsiębiorstw branży metalowej współpracuje z Gminą Radom w ramach projektu „Technika i nowoczesność – promocja gospodarcza Południowego Mazowsza”. Efektem wspólnych działań będzie m.in. radomskie stoisko wystawione na targach w Hannover Messe oraz ITM Poznań.

 

Więcej…

Wyniki rekrutacji

Email Drukuj PDF

W dniu 16 marca Komisja rekrutacyjna dokonała oceny złożonych Wniosków rekrutacyjnych.

W wyniku prac Komisji powstała poniższa lista uczestników Projektu.

Lista rankingowa

Zamknięcie rekrutacji

Email Drukuj PDF

Rekrutacja do udziału w Projekcie została zakończona. Wnioski rekrutacyjne złożyło dziesięć przedsiębiorstw.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym, tj. 16 marca 2012 na stronie internetowej Projektu.

Ruszyła rekrutacja do udziału w Projekcie

Email Drukuj PDF

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu dzisiejszym ruszyła rekrutacja do udziału w Projekcie. Nabór wniosków potrwa do środy 14.03.2012. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie projektu 16.03.2012.

Potwierdzenie prowadzenia działalności

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w przypadku trudności z uzyskaniem kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności (odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa) w chwili składania dokumentacji rekrutacyjnej dopuszczalne jest załączenie "Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej". Kopię właściwego dokumentu należy dostarczyć do Biura Projektu do 16.03.2012.

Strona 2 z 3